ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

14 декември - Професионален празник на всички ветеринарни специалисти!

В Ученическо общежитие отбелязахме празника с клубът по интереси "За животните с любов" с кратка история за възникване на празника, представена от Даяна Димитрова. Владимир Йорданов ни запозна с най-важните правила за поддържане здравето, живота и профилактика на животните. С решаване на забавна кръстословица, викторина, свързани с ветеринарната медицина, и накрая с почерпка, отбелязахме празника!

14 декември - Професионален празник на всички ветеринарни специалисти! - Изображение 114 декември - Професионален празник на всички ветеринарни специалисти! - Изображение 214 декември - Професионален празник на всички ветеринарни специалисти! - Изображение 314 декември - Професионален празник на всички ветеринарни специалисти! - Изображение 4