ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите

Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите

 

Разговор, решване на казуси и лекция за ролята на съда, ролята на районния прокурор и разграничаването на властите по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ .

Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 1Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 2Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 3Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 4Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 5Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 6Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 7Дискусия за ролята на съдебната власт и разграничаване на властите - Изображение 8