ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

 

Продължава образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч с участието на ученици от ЦПЛР Ученическо общежитие!
Разглеждане на казус за домашното насилие. Оживен диспут с участието на съдия от окръжен съд гр. Ловеч.
 
"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."
Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч  - Изображение 1Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч  - Изображение 2Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч  - Изображение 3Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч  - Изображение 4Дискусия на тема "Домашното насилие" продължение на образователната програма на окръжен съд гр.Ловеч  - Изображение 5