ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Дискусия в клуба "Младежки дебати" на тема "Правата на човека"

Дискусия в клуба "Младежки дебати" на тема "Правата на човека". Какво представляват правата на човека?
Правата на човека са като броня: те ви защитават.Те са като правила, защото ви учат как да се държите. Те са като съдии, защото пред тях можете да обжалвате. Те са абстрактни - като емоции, и както емоциите, те принадлежат на всички и съществуват, независимо от случващото се.

Дискусия в клуба "Младежки дебати" на тема "Правата на човека" - Изображение 1Дискусия в клуба "Младежки дебати" на тема "Правата на човека" - Изображение 2