ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Клуб "За животните с любов"

И добре дошъл октомври! С едно познавателно участие на нашите ученици от клуб "За животните с любов", ръководител г-жа Елена Петкова.

Посещение на музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови" и оргинизараната "Нощ на прилепите"! Изложба с фотографии на прилепи, научно популярна презентация, кръжок по връзване на пещерни възли и оше, и още....Достойно представяне на нашия ученик Николай Георгиев във викторината с интересни въпроси и награда за най-активно участие!

Нашите малки и големи радости, които ни сплотяват ...все по-вече!

Клуб "За животните с любов" - Изображение 1Клуб "За животните с любов" - Изображение 2Клуб "За животните с любов" - Изображение 3Клуб "За животните с любов" - Изображение 4Клуб "За животните с любов" - Изображение 5