ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

В ЦПЛР - УО се проведе конкурс за най-добро есе на тема “Моите родители - моето богатство“. На 14.01.2019 се състоя класирането и награждаването на участниците в конкурса.

Жури в състав: председател - г-н Илиян Докторов и членове: г-жа Силвия Йотова и г-н Румен Луканов класира следните ученици:

1.място - Виктория Георгиева
2.място - Минко Минков и Цветелин Петров
3.място - Моника Иванова и Паолина Кръстева

Написаното от младежите е най-истинско и поучително!

 - Изображение 1 - Изображение 2