ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Междукултурна и езикова подготовка

С много настроение и позитивна нагласа за една предстояща обмяна на опит през април в Портсмут - Великобритания завърши предварителната междукултурна и езикова подготовка на педагогическия колектив на Ученическо общежитие Ловеч!

Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 1Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 2Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 3Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 4Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 5Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 6Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 7Междукултурна и езикова подготовка - Изображение 8