ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици!

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!" Индийска поговорка

Завърши образователната програма на Окръжен съд гр.Ловеч с активното участие на учениците от ЦПЛР Ученическо общежитие Ловеч!

Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици! - Изображение 1Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици! - Изображение 2Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици! - Изображение 3Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици! - Изображение 4Окръжен съд Ловеч и нашите любознателни ученици! - Изображение 5