ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018

Подготовката по английски език на педагогическия екип в Ученическо общежитие Ловеч по проект на Програма "Еразъм +" - сериозно предизвикателство и отговорност преди реализиране на мобилността във Великобритания през април 2018!

 

Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 1Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 2Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 3Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 4Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 5Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 6Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 7Обучение на участниците в мобилността по английски език - 27.09.2017 - 31.01.2018 - Изображение 8