ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света ....

Отново заедно...една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света ....
 
Организатор - Ученическият съвет към ЦПЛР УО Ловеч!
Място на провеждане - "Творческата стая на учениците"
Резултат: много мъдрост събрана на едно място и взети три книги за в къщи!
Бяхте невероятни! Уроците бяха полезни и за нас - вашите възпитатели!
 
“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ
“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 1“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 2“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 3“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 4“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 5“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 6“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 7“Да познаеш другите е интелигентност; да познаеш себе си е мъдрост.” - Лао-Дзъ  - една беседа - дискусия между младежите за притчите на мъдреците, българските традиции през октомври прочетени в Алманаха, невероятните факти от света .... - Изображение 8