ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра

На 15.12.2019 година в Ученическо обшежитие Ловеч се проведе среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра. Бяха обсъдени въпроси свързани с дейността в институцията свързана с личностното развитие на младежите, поддържането и обновяването на материално - техническта база, битови въпроси. Родителите направиха предлрожения относно бъдещо сътрудничество и взаимопомощ за постигане на оптимални резултати в образователно  възпитателние процес с учениците. Активна и навременна ще е ролята и на Ученическия парламент като свързващо звено между родителите и педагозите.

Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра - Изображение 1Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра - Изображение 2Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра - Изображение 3Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра - Изображение 4Среща между родители на младежи живеещи в общежитието и Педагогическия колектив на центъра - Изображение 5