ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Толерантност в действие

По инициатива на Ученическия парламент в Ученическо общежитие Ловеч бе отбелязан Деня ня толерантността по нетрадиционен начин - бе създадена Харта на толерантността в общежитието! С много обещани и позитивни послания - вяра, търпение, благоразумие, човеколюбие, любов, приятелство, надежда, достойнство, прошка, мъдрост!

Толерантност в действие - Изображение 1Толерантност в действие - Изображение 2Толерантност в действие - Изображение 3Толерантност в действие - Изображение 4Толерантност в действие - Изображение 5