ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Настаняване

Настаняването на приетите ученици ще се организира на 14.09.22г от 08.00 часа до 20.00 часа и ще продължи на 15.09.2022г до обяд. Неявилите се за заемане на местата си ученици губят правото за настаняване за учебната 2022/23 година и техните места ще бъдат заети от резервните ученици.

 

Учениците, които желаят да подадат документи за определянето им като социално слаби и освобождаване от такса в сила от 15.09.2022г, трябва в деня на настаняване да представят следните документи:

  1. Заявление по образец/ качен е в секция ПРИЕМ – ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА на сайта/
  2. Удостоверения за месечен доход на родителите за периода март – август 2022г.
  3. Ако родителят е безработен трябва да представи документ от Бюро по труда, че е регистриран като такъв/може да се регистрира и в периода 02.09.2022 до 11.09.2022г/
  4. Служебни бележки за брат/сестра, че са ученици или студенти – редовно обучение.
  5. Служебни бележки от Социални грижи за получените детски надбавки за периода март-август или социални помощи по чл.9 от ЗСП.
  6. Ако родителят сам отглежда детето си, трябва да представи за другия родител документ удостоверяващ това обстоятелство- решение на съда за развод, смъртен акт или друг документ от публична институция имаща съответните права. Ако майката живее сама и детето е припознато, съгласно изменение на ЗСП през месец юли 2022, тя трябва да представи също доходите на бащата припознал детето.
  7. Непълен комплект документи няма да се приемат и входират в администрацията на Ученическо общежитие.

При попълване на заявлението образец и изчисляване на средния месечен доход на член от семейството, ще бъдат приемани документи само на тези ученици, чийто доход е под 710.00 лв на член от семейството.

 

ВАЖНО!!!!


Учениците, които не представят документи за определяне на статута им като социално слаби, в деня на настаняването трябва да заплащат 30.00лв – таксата за общежитие за периода 15.09.22 г. до 31.10.2022г
Учениците, които не успеят да подадат документи на 14.09.2022г имат тази възможност със същия комплект документи до 10.10.2022г и след разглеждане на Педагогически съвет ще ползват тази социална придобивка за периода ноември 2022 до февруари 2023.

ВАЖНО!!!
Учениците, които са ползвали общежитието в предходната учебна година ще бъдат настанявани след проверка и възстановяване на материалните щети в ползваните от тях стаи!