ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Условия

До 31.07.2022 година имате възможност да подадете заявление за прием в администрацията на Ученическо общежитие – Ловеч. Ние предлагаме:

 • ежедневно отопление на газ и топла вода;
 • охранителен и пропусквателен режим осигуряващ спокойствието на живущите;
 • консултации по основни общообразователни предмети;
 • библиотека с учебна литература;
 • безплатен интернет за територията на общежитието;
 • участие на учениците в различни клубове по интереси според желанието им;
 • спортни състезания;
 • разнообразни извънучилищни форми;
 • участие в младежки проекти с европейско и национално финансиране;
 • компютърен кабинет;
 • осигуряване на транспорт през зимния сезон сутрин до училищата, в които се учат учениците.

и не на последно място възможност да живеете, учите и забавлявате с много приятели в едно голямо ученическо семейство!!! Очакваме ви!

 

На 01.08.2022г. ще бъде публикуван списъка с учениците подали заявление за прием, а на 01.09.2022г. ще бъде публикуван списъка с приетите ученици. Броят е ограничен.