ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Проект, финансиран по програма „Еразъм плюс“ – успешно начало на новата учебна година за Ученическо общежитие Ловеч

Началото на учебната година в Ученическо общежитие Ловеч започва и с активни дейности по одобрения за финансиране проект "Европейският опит - добро начало за Ученическо общежитие гр.Ловеч като Център за подкрепа и личностно развитие" по програма Еразъм + . За първи път институцията има право да разработи и кандидатства с проектно предложение като бенефициент по програма с Европейско финансиране.

 

Общежитието е единствения Център за подкрепа и личностно развитие в национален мащаб получил финансиране по програмата паралелно с училища, които имат дългогодишен опит в проектни дейности. Реализирането на проекта в дългосрочен план е насочено към утвърждаване на авторитета на институцията и необходимостта и като образователна структура. Основна дейност е провеждане на мобилност на целия педагогически колектив на институцията в колежи, общежития, центрове за професионално и дистанционно обучение в гр.Портсмут, Великобритания. Преди осъществяване на мобилността, участниците в проекта ще преминат предварителна езикова и бизнес – комуникативна подготовка реализирани в рамките на шест месеца. С реализиране на работната програма - обсъдена и разработена между двете партниращи организации , потенциалните участници чрез наблюдение на работното място на колеги, ролеви игри, посещения, беседи, семинари ще придобият ключови умения и компетенции, ще се реализират дейности за взаимно сътрудничество и създаване на партньорство.

 

Изпълнението на проекта е един градивен пример и доказателство за успех и за другите центрове за подкрепа и личностно развитие в България. Ученическо общежитие Ловеч ще е привлекателна и утвърдена с европейски опит структура за партньорите на институцията, за родителите и младежите, които ще направят своя избор в бъдеще.

 

Виж текста на този материал