ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Обучение с родители и социални партньори

На 02.12.2015г. се проведе първото планирано обучение с родители и социални партньори от област Ловеч по проект "Център "Единство" - услуги за подкрепа и разпространяване на механизми за превенция и самопомощ при агресия сред учениците", BG 05/1789 финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България.

 

Темата на обучението бе "Наркотиците - последствия от употребата им" и с активното участие на обучаваните се постигна добър ефект на комуникация и обмяна на добри практики.

 

Обсъдиха се начините на бъдещ обмен на информация и сътрудничество за постигане на общи цели и добър краен резултат след учениците.

 

Отчетена и коментирана бе пряката връзка между употребата на наркотици и агресията сред учащите. Лектор бе г-н Йордан Тодоров.