ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

ПРОЕКТ BG05/1789 „ЦЕНТЪР „ЕДИНСТВО“ - УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И САМОПОМОЩ ПРИ АГРЕСИЯ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ“

Прикачени документи

Презентация