ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Проект "Европейският опит - добро начало за Ученическо общежитие - Ловеч като Център за подкрепа и личностно развитие"

4. Мобилност в периода 01.04.2018 до 07.04.2018
5. Заключителни срещи и конференции