ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Заедно на училище без агресия

Започнаха тренингите и обученията по проект "Център Единство - услуги за подкрепа и разпространяване на механизми за превенция и самопомощ при агресия сред учениците" BG 05/1789 на младежите от Ученическо общежитие гр.Ловеч. "Заедно на училище без агресия" бяха организираните ролеви игри, дискусии и презентация по темата на 16.11.2015 година в гр.Ловеч