ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

За общежитието

Ученическо общежитие Ловеч съществува като самостоятелно от 28.06.1991г. с решение № 246 на временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет Ловеч – протокол № 40/28.06.1991г.

 

Преди това общежитието е било на Спортно училище „Асен Драганов” – Ловеч и първите ученици, които са живели в общежитието са били родени през 1960г. От датата му на създаване като самостоятелно в него живеят ученици от всички училища на територията на гр. Ловеч и педагогическият състав се е състоял от 8 преподаватели.

 

Учениците се възпитават в дух на работа в екип, като едно голямо семейство да празнуват своите лични празници, да организират заедно спортния си отдих.