ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Материална база

Ученическото общежитие разполага с:

  • един етаж – за административния и не педагогически персонал;
  • два етажа, на които са разположени по 10 апартамента с по 2 стаи с отделен санитарен възел;
  • библиотека;
  • компютърна зала;
  • 2 занимални.