ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Мнениея на директори

Ученическо общежитие Ловеч от 20 години е наш верен партньор. Всяка година ученици от ПГМЕТ – Ловеч получават професионална методична подготовка по учебните предмети от педагогическия еких на УО и ползват добре поддържана материално-техническа база. Отлична учебно-възпитателна работа, добре организирано свободно време и добър психо климат са предимствата на учениците настанени в Ученическо общежитие. За нашата гимназия и за в бъдеще остава предизвикателство съвместното ни сътрудничество и генериране на общи идеи в работата с екипа на колегите.

 

Директор ПГМЕТ Ловеч – инж. Гено Вътев

 

Приветствам инициативата на колегите от Ученическо общежитие Ловеч за създаване на сайт, в който голям брой ученици, родители, общественост от цялата страна ще получат полезна информация за бъдещите възпитаници на гр. Ловеч. Професионализмът, екипната работа на колегите от УО и добрата материално-техническа база са приоритетите за живущите в общежитието и достатъчен мотив за този избор. С пожелание за настоящо и бъдещо сътрудничество.

 

Директор ПГКОХТ Ловеч – г-жа Теменуга Иванова