ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Педагогически състав

  • Илиян Докторов – Директор – висше образование (специалност Българска филология и специалност Руски език);
  • Румен Луканов – висше образование (специалност История);
  • Мариана Вълчева - висше, учител (Информационни технологии);
  • Силвия Йотова - висше образование - (Немска филология, втора специалност Българска филология;)
  • Цветанка Цветанова -висше, учител (Информационни технологии);
  • Елина Петрова – висше образование (специалност Математика).
  • Елена Петкова - висше образование (зооинженер)