ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Педагогически състав

  • Илиян Докторов – Директор – висше образование (специалност българска филология и специалност руски език);
  • Румен Луканов – висше образование (специалност история);
  • Никола Петров – висше образование (специалност физика и математика);
  • Дора Маринова – висше образование (специалност математика);
  • Мария Атанасова – висше образование (специалност руска филология);
  • Елина Петрова – висше образование (специалност информатика).